// Usługa

Regulamin

Zasady zamawiania realizacji Usługi.
1. Do wykonania Usługi nie jest wymagane zawarcie umowy pisemnej. Umowa pomiędzy
właścicielem agencji - Marcin Młodojewski, Wojska Polskiego 36 74-200 Pyrzyce,
a Klientem jest zawierana po uiszczeniu opłaty za pośrednictwem HotPay.
2. Przed podjęciem decyzji przez Klienta, dotyczącej powierzenie Wykonawcy Wykonanie Usługi, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Klienta o ostatecznej cenie wykonania Usługi, ewentualnych, dodatkowych kosztach i czasie realizacji Usługi.
3. Klient ma prawo do uzyskania pisemnego potwierdzenia czasu realizacji Usługi i jej ceny.
4. Klient zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania usługi w terminie ustalonym z Wykonawcą. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność materiałów ze stanem faktycznym (opis działalności prowadzonej przez Klienta) i legalność ich pochodzenia (Zdjęcia pochodzą z legalnego źródła, a opisy są stworzone przez Klienta lub dla Klienta).
5. Po otrzymaniu materiałów Wykonawca ma obowiązek wykonać prezentację Usługi i opublikować ją na swoim serwerze, aby Klient mógł się z nią zapoznać.
6. Klient ma prawo do zgłoszenia poprawek dotyczących wyglądu, układu i treści Usługi.
7. W razie braku akceptacji realizacji Usługi, Klient ma prawo do rezygnacji z usług Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji finansowych.
8. Jeśli realizacja Usługi przeciąga się z powodu licznych poprawek składanych przez Klienta lub z innego powodu wynikającego z winy Klienta (brak czasu, problemy z kontaktem itp.), Wykonawca ma prawo do oceny rentowności wykonania Usługi i podniesienia kosztów jej wykonania lub ewentualnie rezygnacji z realizacji Usługi.
9. Po ostatecznym zaakceptowaniu Usługi przez Klienta Wykonawca wystawia fakturę za wykonanie usługi. Termin płatności faktury wynosi 1 tydzień.
10. Jeśli klient nie dysponuje własną domeną i kontem hostingowym, to Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do ich zarezerwowania i skonfigurowania. Opłata za domenę i konto hostingowe za pierwszy rok jest w cenie usługi wykonania strony internetowej.
11. Po otrzymaniu zapłaty za wykonanie Usługi, Wykonawca ma obowiązek opublikować Usługę pod domeną należącą do Klienta.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia Klienta z obsługi panelu administracyjnego strony internetowej. W razie problemów z obsługą panelu administracyjnego Klient ma prawo skontaktować się z Wykonawcą w celu uzyskania wskazówek dotyczących obsługi owego panelu, a wykonawca ma obowiązek nieodpłatnie udzielać Klientowi tego typu wskazówek.
  • Wykonawca
  • WebProDesign
    Właściciel i adminstrator strony Marcin Młodojewski, Wojska Polskiego 36, 74-200 Pyrzyce
  • Usługa
  • Projekt strony internetowej
  • Klient
  • Podmiot zamawiający wykonanie Usługi
Copyright © 2021 WebProDesign Wszelkie prawa zastrzeżone. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z naszym Regulaminem